mapa strony   |
SmodCMS

 

Dofinansowanie z KRUS dla OSP Dąbie

Gmina Łuków - grafika

OSP w Dąbiu otrzymała dofinansowanie z KRUS. Wniosek autorstwa dh prezesa Krzysztofa Fornala otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Wybrana do dofinansowania oferta konkursowa OSP Dąbie znalazła się w internetowym Wykazie Organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Wniosek OSP dotyczy doposażenia w sprzęt strażacki samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego VOLVO FL 4x4 GBA 3/16 oraz samochodu lekkiego FORD TRANSIT. W ramach dofinansowanego zadania zostaną zakupione:

  1. klucze do łączników,
  2. latarki akumulatorowe z ładowarką,
  3. radiotelefony nasobne z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu,
  4. tarcze sygnałowe do kierowania ruchem podświetlane,
  5. urządzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, O2, LEU),
  6. zestaw narzędzi ślusarskich.

Zgodnie ze złożoną ofertą dofinansowanie z Funduszu Składkowego ma wynieść 15 000 zł, przy wkładzie własnym jednostki 232 zł. Ostateczny kształt zadania zostanie ustalony po podpisaniu umowy między OSP Dąbie a KRUS.

Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia stanu wyposażenia wozów strażackich jednostki z Dąbia, co finalnie będzie skutkować ograniczeniem negatywnych skutków pożarów i innych zagrożeń.

Zarząd jednostki składa podziękowania dla wszystkich druhów, którzy pomagali przy formułowaniu wniosku: autorowi aplikacji dh Krzysztofowi Fornal oraz dh Maciejowi Pytlak, dh Andrzejowi Sadło i dh Pawłowi Sulej, którzy określili parametry techniczne sprzętu strażackiego.

Zarząd OSP w Dąbiu

Opublikowano dnia: 2021-10-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów