mapa strony   |
SmodCMS

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Gmina Łuków - grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Łuków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik nr 8 do Programu

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 20 października 2021 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój nr 14, 17, 17A.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 25 798 21 59, wew. 114, 151, 152.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2021-10-18
| Wróć do listy artykułów