mapa strony   |
SmodCMS

 

Inauguracja Roku Kulturalnego 2021/2022 w Gminie Łuków

Gala Nagrody „Kulturalniak Gminy Łuków 2021”

Tegoroczna Inauguracja Roku Kulturalnego 2021/2022 w Gminie Łuków w czasie której wręczono doroczne Nagrody „Kulturalniak Gminy Łuków” ,odbyła się w okrojonym składzie ilościowym zaproszonych gości i wykonawców części artystycznej. Ale pomimo tych niedogodności obostrzeń epidemicznych , relacja z tej uroczystości odbyła się na żywo poprzez fanpage na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie, którą zobaczyło ponad 200 internautów.

Uroczystość ta oprócz podsumowania rocznej działalności GOK i określenia planów na przyszłość, jest również okazją do złożenia podziękowań dla tych, którzy swoim prospołecznym działaniem przyczyniają się do upowszechniania form kulturalnych w swoim środowisku poprzez funkcjonowanie świetlic wiejskich, zespołów śpiewaczych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla tych , którzy wspomagają i wspierają finansowo i rzeczowo lokalną kulturę, przyczyniając się do jej promocji i nobilitacji na mapie kulturalnej powiatu łukowskiego, Lubelszczyzny, kraju i za granicą. Za podejmowane inicjatywy kulturalno-społeczne pomimo czasu pandemii COVID 19 ,pamiątkowymi dyplomami uhonorowani zostali opiekunowie świetlic wiejskich, sołtysi, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych , najbardziej zaangażowanych w popularyzowanie i krzewienie lokalnej kultury w roku 2021.

Tegorocznymi laureatami Nagrody „Kulturalniak Gminy Łuków 2021” zostali:

Ks. Marian Banasiuk ,proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim w uznaniu za krzewienie kultury ludowej poprzez powołanie do życia zespołu śpiewaczego , w którym jest akompaniatorem na akordeonie oraz za utrwalanie tożsamości narodowej i lokalnego patriotyzmu poprzez zaangażowanie w współorganizację święta patriotyczno- narodowego „11 Listopada w Gminie Łuków” a także organizację koncertów, przeglądów chórów kościelnych .

Państwo Bożena i Jakub Kożuchowscy ze Szczygłów Górnych w podziękowaniu za wieloletnie wspieranie i pomoc sponsorską przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Łuków.

Pan Bogdan Kucharski prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” w Łukowie za wieloletnie wspieranie finansowe wydarzeń i inicjatyw kulturalnych przeprowadzanych w Gminie Łuków .

Pani Aneta Goławska – za społecznikowskie zaangażowanie na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca „Jata” poprzez pomoc w organizacji wyjazdów i koncertów zespołu oraz za działalność w Stowarzyszeniu Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków, którego celem jest rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych dzieci i młodzieży w zakresie tańca i śpiewu ludowego.

Specjalną nagrodę „Złoty Kulturalniak Gminy Łuków 2021” pośmiertnie przyznano Śp. Piotrowi Czubaszkowi, byłemu Prezesowi Stowarzyszenia Twórców i Artystów Gminy Łuków za wieloletnie promowanie twórczości rzeźbiarskiej i talentów rodzimych twórców na licznych wystawach , plenerach i imprezach o charakterze gminnym , powiatowym , wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Nagrodę odebrały córki Olga i Iga.

W części artystycznej tegorocznej Inauguracji Roku Kulturalnego Gminy Łuków 2021/2022 wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jata” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie, który przedstawił spektakl taneczno-wokalny pt.”Nasze ludowe DNA- opracowanie sceniczne „współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 ,objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD Razem”, realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków. Uzyskane dofinansowanie posłużyło do organizacji warsztatów, konkursu ekologicznego na instrumenty muzyczne pasterskie z surowców wtórnych i zakup strojów pasterskich górali spiskich, w których po raz pierwszy wystąpili młodzi tancerze. Układ taneczny opracowany został przez choreografa zespołu- instruktora kulturalnego GOK p. Kamila Zaliwskiego. Występowi zespołu towarzyszyła kapela ludowa w składzie : Dominika Zemło –skrzypce, Mateusz Adamowicz – klarnet i główny akompaniator zespołu pan Przemysław Nurzyński, który gra na akordeonie.

 

Zapraszamy także do obejrzenia materiału filmowego w zakładce - FILMY - 

 

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2021-12-01 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2021-12-01
| Wróć do listy artykułów