mapa strony   |
SmodCMS

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2022

Gmina Łuków - grafika

 

Gmina Łuków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Gmina Łuków na realizację Programu w roku 2022 uzyskała dotację w wysokości 59 000 zł.

Całkowity planowany koszt programu wynosi 73 500 zł.

Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego.

Wnioski o świadczenie z programu „Posiłek w szkole i w domu” należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12; 21-400 Łuków, w godzinach pracy ośrodka (poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30)

Dodatkowe informacje dostępne pod nr. tel.: (25) 798 21 59 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@gopslukow.pl

 

Opublikowano dnia: 2022-03-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
| Wróć do listy artykułów