mapa strony   |
SmodCMS

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W związku z powyższym, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ten obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków w otwarcia tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30 w pokojach 14, 17, 17A. Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2022-03-21 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów