mapa strony   |
SmodCMS

 

"Opieka wytchnieniowa" - 2022

Gmina Łuków

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Łuków w dniu 22.10.2021 r. wystąpiła z wnioskiem na środki finansowe z Programu. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Łuków oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2022 r. Program będzie realizowany w okresie do 31 grudnia 2022r.

Gmina Łuków realizować będzie wsparcie tylko w jednej z trzech form przewidzianych w Programie, tj. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Świadczenie usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, polegać będzie na wsparciu rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w łącznym wymiarze do 1920 godz. usług opieki wytchnieniowej.

Przewidywanym rezultatem świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie poprawa jakości życia, regeneracja psychiczna i fizyczna oraz wzmocnienie wydolności opiekuńczo-wychowawczej uczestnika projektu.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 78 336 zł.

Całkowita wartość projektu: 78 336 zł

Opublikowano dnia: 2022-05-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów