mapa strony   |
SmodCMS

 

Opracowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łuków na lata 2023-2025 - zaproszenie - ankiety skierowane do społeczności lokalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowe uprzejmie informuje, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447) przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łuków na lata 2023-2025. Zapraszamy mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w tworzeniu dokumentu i wypełnienia załączonej ankiety "Problemy rodzin i dzieci” mającej na celu identyfikację problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu. Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@gopslukow.pl lub przekazać do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków do dnia 19.08.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
/-/ Adam Tymon

Do pobrania:

  1. Ankieta do wypełnienia

 

Opublikowano dnia: 2022-07-21 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów