mapa strony   |
SmodCMS

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” w dniach od 06.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://uglukow.bip.lubelskie.pl/

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Gminy Łuków lub drogą poczty elektronicznej na adres sekretariat@lukow.ug.gov.pl do dnia 26.09.2022 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Podpisane elektronicznie przez Wójta Gminy Łuków
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" - KLIKNIJ

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 - KLIKNIJ

 

 

Opublikowano dnia: 2022-09-05 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko
Ostatnio edytowane dnia: 2022-09-06
| Wróć do listy artykułów