mapa strony   |
SmodCMS

 

Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni

    Według nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

    W związku z tym każdy mieszkaniec Gminy Łuków ma obowiązek wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożyć druk do Urzędu Gminy w Łukowie do dnia 31 października 2023 r.

    Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Łuków przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków. W pierwszej kolejności sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

     Za niezłożenie druku zgłoszenia, brak dokumentów potwierdzających prawidłowy wywóz nieczystości ciekłych, utrudnianie lub udaremnienie pracownikom Gminy przeprowadzenia kontroli grozić będzie kara grzywny od 500zł do 5000zł. Wysokość kary wynika wprost z ustawy wobec czego Wójt Gminy Łuków bardzo prosi mieszkańców o złożenie wymaganych druków, by uniknąć tej sankcji.

Wójt Gminy Łuków

/-/ mgr Mariusz Osiak

Dokument w formacie PDF

 

 

Opublikowano dnia: 2023-08-30 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko
Ostatnio edytowane dnia: 2023-08-30
| Wróć do listy artykułów