mapa strony   |
SmodCMS

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY NUMERÓW PORZĄDKOWYCH W SOŁECTWIE GRĘZÓWKA

 

Dokument do pobrania w formacie pdf.

 

O zmianie danych adresowych należy poinformować m.in.:
✓ bank,
✓ ZUS,
✓ KRUS,
✓ administracja skarbowa
✓ zakład pracy,
✓ ubezpieczyciela,
✓ deklaracja o źródle ciepła (CEEB) pok. 16
✓ dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, woda, odbiorca ścieków, internet, telefon),
✓ CEiDG

Aktualizacja danych w:
− dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
− księgach wieczystych,
− ewidencji ludności (dane meldunkowe)
− deklaracje śmieciowe
− podatki
następować będzie z urzędu.

Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów.

Koszt wymiany tabliczek adresowych na budynkach zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Łuków, natomiast wymiana tablic i znaków informacyjnych związanych z nazwą miejscowości na drogach gminnych i powiatowych pozostanie po stronie zarządców tych dróg.

Tabliczki z nowym adresem będą wydawane w późniejszym terminie.


Koszty związane ze zmianą numeracji adresowej mogą ponieść przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek (firmowych lub osobistych), wizytówek czy banerów reklamowych.


Urząd Gminy Łuków informuje, że zmiana numerów porządkowych nie powoduje obowiązku wymiany dokumentów takich jak:

1. dowód osobisty – w nowych dowodach osobistych nie przewiduje już umieszczania informacji o adresie zameldowania, natomiast dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych;

2. paszport – paszporty nie zawierają adresu zameldowania;

3. legitymacja emeryta, rencisty – dokumenty te nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów;

4. prawo jazdy – zgodnie z przepisem art. 18b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: „przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wydane przed dniem wejściaw życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność”.

5. dowody rejestracyjne - w informacji o kosztach finansowych połączenia trzech miejscowości „Gręzówka”, „Nowa Gręzówka” oraz „Gręzówka- Kolonia” w jedną miejscowość o nazwie „Gręzówka” przedstawionej we wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazano, że zmiana danych adresowych w dokumentach związanych z rejestracją pojazdów będzie dla mieszkańców nieodpłatna. Jednak zgodnie z przepisami art. 79c – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: „ w przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność”.

Za wszystkie niedogodności związane z nową numeracją porządkową budynków przepraszamy.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości, tel. (25) 798 24 39 wew. 136.

 

Opublikowano dnia: 2024-01-30 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów