mapa strony   |
SmodCMS

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024

Gmina Łuków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. 

Gmina Łuków  na realizację Programu w roku 2024 uzyskała dotację w wysokości 90 000 zł.
Całkowity planowany koszt programu wynosi 112 500 zł.

Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 1 200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego. 

Wnioski o świadczenie z programu „Posiłek w szkole i w domu” należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12; 21-400 Łuków, w godzinach pracy ośrodka (poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30).

Dodatkowe informacje dostępne pod nr. tel.: (25) 798 21 59 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@gopslukow.pl

 

Opublikowano dnia: 2024-03-11 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów