mapa strony   |
SmodCMS

 

"U Źródeł Natury" – ZS Krynka

Taki tytuł nosi projekt edukacyjny organizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi. Jego głównym celem jest zapoznania się z założeniami szerszego, unijnego programu „Natura 2000” .
Od września 2009 r. w projekcie uczestniczy także Gimnazjum w Krynce. Szkoła otrzymała bezpłatny pakiet edukacyjny zawierający informacje z zakresu ochrony środowiska naturalnego w Polsce i Europejskiej sieci ekologicznej obszarów ochronionych Natura 2000, wprowadzanej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Sieć łączy dwa odrębne podsystemy obszarów chronionych, wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. Jeden z podsystemów obejmuje obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków (ostoje dzikich ptaków o znaczeniu europejskim), a drugi tworzą obszary wyznaczane w celu ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki.
Dzięki pozyskanym materiałom w szkole zostały przeprowadzone zajęcia zapoznające z projektem. Wiedza przekazana uczniom umożliwiła im przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat form ochrony obszarów najbliższej okolicy, takich jak kompleksy leśne Kryńszczak i Jata. Gimnazjaliści wykonali także foldery promujące wymienione miejsca.
W szkole została także zorganizowana wystawa składająca się z plakatów poświęconych ochronie przyrody, po której oprowadzała przeszkolona pod kierunkiem Grażyny Sobolewskiej (nauczyciela biologii i chemii) grupa uczniów z II klasy gimnazjum.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2009-12-31 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów