mapa strony   |
SmodCMS

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ryżki

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa dróg gminnych Nr 102757L, Nr 102758 L, Nr 102759 L w msc. Ryżki o długości 999 m”

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 800, aneks nr 1 z dnia 03 sierpnia 2021 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10 maja 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 1 054 746,33 zł

Kwota dofinansowania: 527 373,00 zł

Wkład własny: 527 373,33 zł

Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • elementy ulic,
  • odwodnienie,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Opis zadania:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz użytkowników przedmiotowych dróg która przebiega przez tereny intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja polegała na poszerzeniu jezdni do 5,50 m; długość łączna przebudowanych dróg 999 m pow. 4473 m2; szerokość pasa ruchu 2,75m; chodniki szer. 1,5 m strona prawa o dł. 999 m pow. 1210 m2; odwodnienie powierzchniowe oraz poprzez drenaże rozsączające, zjazdów indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowej szerokości zmiennej 3,00m – 5,40m pow. 977 m2; zjazdu publicznego pow. 46 m2 oraz 3 skrzyżowań wyniesionych pow. 1132 m2, oznakowanie pionowe i poziome.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków