mapa strony   |
SmodCMS

Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

 

Remont  drogi gminnej Nr 102765 L  o długości 1689 m  w miejscowości Zalesie

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /nabór 2022/

 

Całkowita wartość zadania: 1 005 873,59 zł

Kwota dofinansowania: 502 936,79 zł

Wkład własny: 502 936,80 zł

Okres realizacji zadania: maj 2022 r. – sierpień 2022 r.

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Opis zadania:

Projektowana droga gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 6,00m z poboczami gruntowymi. Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) o długości całkowitej 1689 m. Remont przewidziano na dwa odcinki od km 1+056,20 do km 1+910,83 oraz od km 1+944,52 do km 2+778,43 . Koniec odcinka drogi gminnej przeznaczonego do remontu -skrzyżowanie z drogą gminną nr 102756L w km 2+778.43. Długość drogi przewidzianej do remontu 1689 m. Na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 102756 L zaprojektowano przejście dla pieszych.

W ramach zadania planume się remont konstrukcji oraz nawierzchni na krawędziach oraz ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej szerokości 6 m . Parametry drogi po remoncie:

  • klasa techniczna drogi – L,
  • kategoria ruchu – KR1,
  • prędkość projektowa 50km/h,
  • jezdna – asfaltowa szer. 6 m przekrój daszkowy 2%,
  • pobocza – gruntowe szer. 0,75m

W zakres robót budowlanych wchodzą następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa /wymiana konstrukcji na krawędziach drogi/, nawierzchnia z mieszkanki mineralno – bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków